Artvin

Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Artvin zorlu ve engebeli coğrafyaya sahip olmasına rağmen doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla öne çıkan bir şehirdir. Artvin il merkezi Türkiye'de tek yokuşa kurulmuş il merkezidir. Artvin ilinin kuzeyde Karadeniz'e sınırı bulunurken doğu ve güneydoğusunda Ardahan ,Güneyinde Erzurum Batısında ise Rize bulunurken şehrin kuzeybatı sınırları Gürcistan ile çevrilidir. Zirveleri karlar ile kaplı olan yaylaları, dağları Çoruh nehrinin oluşturduğu vadi ve kanyonları, yüksek dağların içinde oluşan krater gölleri gibi doğal güzellikleri ile öne çıkan Artvin Doğa turizmi konusunda son yıllarda ülkemizde öne çıkan önemli yerleşim yerleşim yerlerinden birisi haline gelmiştir. Artvin ilinin en önemli akarsuyu, 1956 yılına kadar adını veren Çoruh Nehridir. Artvin boğalarıyla meşhur bir il olup simgesi boğadır. Artvin il topraklarının yaklaşık %55’ini ormanlık alanlar kaplamıştır. Murgul'da bakır madeni vardır. Tarihte genellikle Livane ve Çoruh adıyla bilinir. Artvin il nüfusunu Gürcü, Kıpçak Türkleri ve Lazlar oluşturur.

Oku