Tüzük

ARTVİNLİLER KÜLTÜR, EĞİTİM, SAĞLIK, SANAT,SPOR, TURİZM, TİCARET VE YARDIMLAŞMA VAKFI SENEDİ

MADDE 1 : VAKFIN İSMİ ; Artvinliler Kültür, Eğitim, Sağlık, Sanat, Spor, Turizm, Ticaret ve Yardımlaşma Vakfıdır. Bu resmi senette zikredilen VAKIF kelimesi ile yukarıda açık yazılı kısaltılmış adı ile ARTVİN VAKFI kast ifade edilir.

MADDE 2 : VAKFIN HUKUK DURUMU ; Vakıf, Medeni Kanunun 13.07.1963 tarih ve 903 sayılı Kanunla değişik 73/7, 75/7, 77/A, 78, 79 ,80, 80/A, 81, 81/A81/B maddeleri çerçevesinde kurulmuş olup, Mezkür kanunda belirtilen "Teftiş Makamının" denetimine tabi bulunan baımsız ve tüzel kişiliğe ait bir kurumdur. Vakıf gayesine uygun yerli yabancı benzeri kuruluşlarla her türlü işbirliği yapabilir. Yasalara uygun izinle yurt içi yurt dışı şube ve irtibat bürosu açabilir. Yurt dışında amacına uygun her türlü faaliyette bulunabilir.
 
MADDE 3 : VAKFIN İKAMETGAHI : Vakfın ikametgahı Bursa'dır.