VAKIFLAR HAFTASI

  • VAKIFLAR HAFTASI

      Vakıflar; Yüzyıllar boyunca süregelen “karşılıksız iyilik etme” anlayışının “vakıf” adı altında kurumsallaşmasıdır. Vakıf olgusunun temeli İslamiyet’e dayanmaktadır. Vakıf konusundaki ilk kurumsallaşmanın Selçuklu Dönemindedir. Osmanlı Devleti Döneminde ise vakıfların bir medeniyet haline dönüştüğü görülmektedir. Gerçekten de bir “vakıf cenneti” olan Osmanlı Devletinde; devletin uzanamadığı her alanda vakıfların olduğu, vakıflar eliyle bugünkü “sosyal devlet” uygulamalarının gerçekleştirildiği görülmektedir.
     Günümüzde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Osmanlı ve Selçuklu Devletleri zamanında kurulan ve bugün yöneticisi hayatta kalmamış olan vakıfların yaşatılması için çalışmaktadır. Başka bir deyişle Vakıflar Genel Müdürlüğü bugün vakıfların kuruluş belgesi durumunda olan “vakfiyelerinin” içeriğinde yer alan ve vakıf kurucusunun iradesini yansıtan hayır şartlarını çağımız koşullarıyla paralel olarak hayata geçirme gayreti içindedir. Ayrıca, vakıfların emaneti durumundaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumak ve vakıf konusundaki literatürü, bu literatüre kaynaklık eden belge, bilgi ve arşiv dokümanlarını muhafaza etmek de çalışma konularına girmektedir.
    Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütün çalışmalarındaki ortak hedef vakıf kurucunun iradesinin yaşatılması doğrultusunda oluşmuş “vakıf medeniyetinin” korunması ve bir medeniyet tasavvuru olan “vakıf kavramının” toplumumuzca derinlemesine idrak edilmesinin sağlanmasıdır. Vakıf Medeniyetinin hatırlanması, bu emaneti oluşturan özgün değerlere dikkat çekilmesi, vakıf hassasiyetinin gündeme getirilmesi ile vakıf şuuruna vurgu yapılabilmesi amacıyla her yıl Mayıs ayının 2.haftasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce Vakıflar Haftası düzenlenmektedir.

       Vakıflar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Vakıflar Haftası etkinliklerine Vakfımızı temsilen Başkan Osman Nuri Başaran ve YK.üyesi ayhan Özdemir katılmışlardır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlendi.